Algemene Voorwaarden

Versie 1.0 – Deze pagina is voor het laatst aangepast op 16/02/2021.

Inleiding

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig voordat u de website gebruikt. Door gebruik te maken van de website gaat u volledig akkoord met deze servicevoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst, dan krijgt u geen toegang tot het gebruik van de diensten of services op de website.

Door de site te bezoeken en/of iets te kopen, neemt u deel aan de “service” en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden, inclusief die aanvullende voorwaarden en bepalingen waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een link. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot bezoekers, leveranciers, klanten en verkopers.

Het aanvaarden van de algemene voorwaarden is verplicht om een bestelling te plaatsen. Door te bestellen, bevestigt u de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te accepteren. De algemene voorwaarden zijn altijd beschikbaar en de laatste versie kan men altijd terugvinden op deze pagina.

Bedrijfsgegevens

De Antwerpse Markthandelaars Vereniging is gevestigd te Beukenlaan 10 Stratenplan, 2970 Schilde, België en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0408.719.101.

Contactgegevens:
Website: antwerpsemarkten.be
E-mail: [email protected]
Adres: Beukenlaan 10, Stratenplan, 2970 Schilde, België
BTW: BE 0408.719.101 

Alle vragen over de Algemene Voorwaarden kan men zich richten aan de Antwerpse Markthandelaars Vereniging op het volgende E-mail adres: [email protected] 

 

Privacybeleid

De Antwerpse Markthandelaars Vereniging hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers en respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de consument verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Hoewel de meeste informatie op of via de website beschikbaar is zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd om aankopen te maken via de site.

 

Daarom werd er een apart privacybeleid opgemaakt dat u hier kan lezen waar u meer wordt geïnformeerd hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan: Privacybeleid.

Cookiebeleid

De website van De Antwerpse Markthandelaars Vereniging gebruikt cookies en daarom werd er een apart gedeelte over het cookiebeleid gemaakt waarin beschreven wordt hoe De Antwerpse Markthandelaars Vereniging cookies hanteert. Dit beleid kan u hier lezen: Cookiebeleid.

Intellectueel Eigendom

Tenzij anders beschreven, zijn de site en alle broncode, databases, functionaliteit, software, websiteontwerpen, audio, video, tekst, foto’s en grafieken op de site (samen de “inhoud”) en de handelsmerken en logo’s daarin (de “merken”) eigendom van De Antwerpse Markthandelaars Vereniging en worden beschermd door de wetten op het auteursrecht.

De inhoud en de tekens worden zoals aangeboden op de website dienen ter informatie en zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Met uitzondering van hetgeen uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden is bepaald, mag geen enkel deel van de site, inhoud of tekens worden gekopieerd, gereproduceerd, geaggregeerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, publiekelijk weergegeven, gecodeerd, vertaald, gedistribueerd, verkocht of anderszins uitgebuit voor welk commercieel doel dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Toepasselijk Recht

Deze algemene voorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij De Antwerpse Markthandelaars Vereniging zijn services aanbiedt, worden beheerst in overeenstemming met de bevoegdheid van de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen dat de Belgische wet hanteert.

Wijzigingen

De Antwerpse Markthandelaars Vereniging behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden te allen tijde aan te passen.

 

Deze algemene voorwaarden zijn daarom aangepast aan het gebruik van en de mogelijkheden van deze website. Alle nieuwe functies of diensten die aan de huidige website worden toegevoegd, zijn eveneens onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

 

Het is daarom de bezoekers verantwoordelijkheid om dit privacybeleid van de website regelmatig te controleren op wijzigingen om zo geïnformeerd te blijven. 

 

Op deze pagina zal u dan ook altijd de meest recente versie vinden van ons privacybeleid met datums alsook versienummer verandering die worden meegedeeld in het eerste gedeelte.