Wij danken u voor het feit dat u lid wenst te worden van A.M.V. Vul uw gegevens hieronder in en druk op de knop "Aanvraag versturen" Stuur tevens een copij van de voor- en achterkant van uw leurkaart per mail naar "[email protected]" Vervolgens zal het secretariaat van A.M.V. controleren of het handelsregisternummer klopt. U zal dan een betalingsformulier per mail ontvangen, waarmee het lidgeld en de verplichte BA-uitbatingsverzekering kan betaald worden. Pas als de betaling uitgevoerd is, krijgt u per mail uw userid (lidnummer) en paswoord, waarmee u toegang krijgt tot het beveiligde deel van de website. Daar kan u de feestmarktreglementen, uw BA-attest en uw naamplaat opvragen en afdrukken.
Aanspreking :
Naam :
Voornaam :
Adres :
Postcode :
Gemeente :
Geboortedatum :
(vb. 03/12/1980)
Geslacht :
Email :
Telefoon :
GSM :
Handelsnaam :
Handelstype :
Ondernemingsnummer :
Bankrekeningnummer :
Hoofdleurkaartnr :
Hoofdleurkaart op naam van :
Artikelgroep :
Artikel aangeboden :
Manier van aanbod :
Handelswijze :
Opmerking :
Hoofdpagina Onze markten Sfeerbeelden Contacteer ons Handelaars